dns.cz

Síťová řešení

Portfolio síťových prvků z řady Dell Networking nabízí produkty určené pro datová centra, podnikové sítě, hostingová centra a bezdrátové sítě postavená na principech Open Networking. Na stejném principu nabízí řešení pro optimalizaci datových toků mezi pobočkami, datovými centry a službami běžícími v Internetu postavených na SD-WAN platformě Dell Technologies VEP(Virtual Edge Platform), ADVA,  VMware VeloCloud, Versa SASE.

 

 

Nároky kladené moderními aplikacemi na připojení k internetu či požadavky na vysokorychlostní propojení firemních sítí a datových center rostou raketovým tempem. Pro firemní zákazníky to nezřídka znamená velké vícenáklady, například v podobě záložního datového připojení. 

Historicky se podobná připojení řešila pomocí Virtual Private Network (VPN) služby, která byla většinou realizována za použití technologie Multiprotocol Label Switching (MPLS). Veškerý datový provoz a přístup na internet byl tak tunelován skrze toto připojení do centrální lokality.

Finanční a organizační nákladnost takového připojení byla exponenciálně úměrná počtu lokalit, které bylo potřeba připojit a datová propustnost pak často neodpovídala potřebám uživatelů. Výstavba, správa a škálovatelnost těchto připojení tak logicky narážela na lidské a technologické meze.

SD-WAN staví na principech Softwarově Definovaných Sítí (SDN), kde hlavní slovo má centrální (cloudový) kontrolér. Takováto řešení na rozdíl od typických MPLS VPN sítí dávají zákazníkovi možnost volby vhodné transportní technologie. Zákazník si tak může vybrat, zda bude nadále využívat kombinaci stávající MPLS sítě a vysokorychlostního internetového připojení jako zálohy. Anebo zda využije jen duálního internetového připojení tam, kde není MPLS možné nasadit, případně je jeho nasazení příliš drahé. V neposlední řadě, zda využije možnosti WiFi, 4G/LTE pro dočasné připojení nové pobočky či jako záložní připojení. 

Směrování všech aplikací je prováděno na základě jejich L2-L7 charakteristik. Samozřejmostí pro SD-WAN je centralizovaný management, monitoring a tzv. Zero Touch Provisioning (ZTP), což vede k rychlému nasazení, jednoduché správě a snadné škálovatelnosti. 

Dell nabízí SD-WAN řešení vhodná jak pro menší zákazníky s méně náročnými potřebami až po ty velké s velkými nároky. Propustnost je škálovatelná v rychlostech od 10 Mb/s až po 10 Gb/s, v závislosti na použitém HW a SW licenčním modelu. 

Dell SD-WAN řešení kombinuje VMware software dostupný jako předplatné a moderní síťové zařízení (Edge) v několika konfiguracích. 

Skládá se celkem ze tří klíčových komponent:
•    SD-WAN Edge – předinstalované síťové zařízení anebo virtuální stroj vybavené potřebným síťovým rozhraním
•    SD-WAN Orchestrator - cloud-based nasazení(zero touch provisioning), správa a orchestrace založená na VMware VeloCloud
•    SD-WAN Gateway – aplikačně zaměřené brány, optimalizující dostupnost a provoz pro SaaS aplikace jako např. Office365, SalesForce, DropBox atd.

SD-WAN Edge

Dell SD-WAN Edge 600 – zařízení vhodné pro použití na pobočkách s propustností do 200Mb/s

Dell SD-WAN Edge 3000 – zařízení vhodné pro použití na centrálách a datových centrech s propustností do 10Gb/s

Tyto produkty jsou dokonalým řešením SD-WAN pro zákazníky, kteří chtějí snížit svou složitost WAN pomocí jednoduššího nasazení, lepší správy, konfigurace a orchestrace. 
Pokud Vás zaujalo toto nové moderní řešení WAN sítí a chtěli byste se dozvědět více anebo ho rovnou otestovat, obraťte se na zástupce Dell Technologies divize společnosti DNS a.s. K dispozici jsou nejen další informace, ale i fyzická síťová zařízení (Edge) k zapůjčení a otestování.

V případě zájmu o více informací či zájmu o zapůjčení a vyzkoušení nás prosím kontaktujte

Video

SD WAN - komiks

Chci s vámi spolupracovat

Kontaktujte nás