dns.cz

Ochrana dat

Dell Technologies pokrývá komplexní potřeby pro ochranu podnikových dat. Nabízí řešení pro zálohování, archivaci a obnovu dat na dlouhodobě prověřených technologiích PowerProtect DataDomain, PowerProtect Data Manager, Networker, Avamar a dalších, díky kterým zajišťují ochranu a vysokou dostupnost nejdůležitějších podnikových aplikací. Včetně ochrany proti Cyber útokům s pomocí CyberSecurity řešení.

Nejdůvěryhodnější místo pro ochranu Vašich dat. Základní stavební kámen IT pro každou společnost.

PowerProtect DD je další generace osvědčeného řešení DataDomain, volba č. 1 u zákazníků mezi řešeními pro bezpečné uložení dat. 

PowerProtect DD umožňuje společnostem a organizacím chránit, spravovat a obnovovat data napříč různými prostředími. Přináší provozní efektivitu, výkonnou zálohu a obnovu, garantovanou ochranu dat a cloudové funkce, které zákazníci od moderního řešení očekávají.

DD Operating System (DDOS) je výkonný mozek, který řídí všechny modely PowerProtect DD. Poskytuje pružnost ve formě mnoha podporovaných přístupových protokolů, zabezpečení prostřednictvím speciálních algoritmů a šifrování a spolehlivost díky speciálním funkcím garantujícím zdraví uložených dat. Výsledkem je vysokorychlostní škálovatelné špičkové úložiště pro ochranu zálohovaných dat, dat určených pro archivaci s jistotou obnovy uložených dat. PowerProtect DD se bezproblémově integruje do stávající infrastruktury, což umožňuje snadné použití s předními aplikacemi pro zálohování a archivaci a nabízí vynikající výkon ve spojení s nástroji Dell PowerProtect Data Manager a Data Protection Suite.

Rychlá, bezpečná a efektivní ochrana dat

PowerProtect DD využívá speciálních algoritmů pro ochranu dat a minimalizuje tak riziko jejich ztráty ve srovnání se standardními diskovými úložišti. Zároveň je schopná splňovat stále náročnější SLA a tím zvyšovat návratnost investic. 

Modely PowerProtect DD lze škálovat v jednom racku až na fyzickou kapacitu 1,5 PB a mohou poskytovat až 2 PB prostoru pro data v Cloudu s technologií Dell Cloud Tier. 

PowerProtect DD podporuje vysokou dostupnost v rámci jednoho racku, a tím zajišťuje dostupnost dat i v nepravděpodobném případě selhání hardwaru.

Okamžitý přístup a okamžité obnovení

Funkce Instant Access a Instant Recovery umožňují okamžitou obnovu chráněných virtuálních strojů přímo na PowerProtect DD. Při jejich obnově je zajištěn vysoký výkon virtuálních počítačů (až 60 000 IOPS*) a zároveň schopnost okamžitého přístupu až k 64 virtuálním počítačům současně.*

Tyto funkce šetří čas minimalizací střední doby opravy (MTTR) tím, že umožňují okamžitý přístup k datům ze záložního obrazu uloženým na SSD. Šetří tím také primární úložný prostor, a přitom stále zachovávají schopnost spravovat data na PowerProtect DD. Snižují se tak náklady díky lepšímu využití fyzických zdrojů jak v ochraně dat, tak v produkčním prostředí.

Architektura nezranitelnosti dat 

PowerProtect DD je navržena jako úložiště poslední instance – poskytuje jistotu, že data můžete vždy spolehlivě obnovit. Architektura datové nezranitelnosti je součástí všech modelů PowerProtect DD a DDOS, aby poskytla nejvyšší obranu proti ztrátě dat. Během ukládání dat probíhá inline ověřování zapisovaných dat opětovným čtením a automaticky se řeší případné problémy s integritou dat během jejich příjmu a ukládání.

Zachycení a oprava chyb během procesu zálohování eliminuje potřebu opakovat úlohy zálohování a zajišťuje včasné dokončení záloh a splnění SLA. Kromě toho, na rozdíl od jiných podnikových řešení nebo standardních souborových systémů, nepřetržitá detekce chyb a samoléčení zajišťuje, že data zůstanou obnovitelná po celou dobu jejich životnosti.

Snadná integrace 

PowerProtect DD se snadno integruje do stávající infrastruktury s celou řadou předních zálohovacích, archivačních a podnikových aplikací nebo přímo s primárním úložištěm a nabízí vynikající výkon ve spojení s nástroji Dell PowerProtect Data Manager a Data Protection Suite. 

PowerProtect DD podporuje více přístupových cest současně, včetně NFS a / nebo CIFS, VTL, NDMP a DD Boost ™. Systém se může prezentovat jako souborový server nabízející přístup NFS, CIFS přes Ethernet nebo jako virtuální pásková knihovna (VTL) přes Fibre Channel nebo jako NDMP páskový server přes Ethernet nebo jako disk s využitím rozhraní jako je DD Boost.

Špičková multi-cloudová ochrana

PowerProtect DD zjednodušuje prostředí ochrany dat a pomáhá s provozní efektivitou včetně odolnosti a škálovatelnosti při růstu v jakémkoli cloudovém prostředí - soukromém, veřejném i hybridním. Podporuje cloudová prostředí AWS, Azure, VMware Cloud, Google Cloud, Alibaba Cloud a Dell ECS. Cloudová prostředí umožňuje využít formou dalšího tieru pro zálohovaná data (např. pro dlouhou retenci místo pásek), nebo jako prostředí pro D/R.

Optimalizováno pro cloud:

Jednoduchá, efektivní a rychlá obnova s nízkými náklady na infrastrukturu a správu

Nativní přístup deduplikovaných dat pro dlouhodobé uchovávání do/z soukromých, hybridních a veřejných cloudů

Vyšší provozní efektivita, odolnost a škálovatelnost mezi lokálním, cloudovým a virtuálním prostředím

Snížení síťového provozu a efektivní, rychlejší zálohování a replikace do cloudu.

Klíčové parametry

 • Propustnost až 94 TB / hod
 • Ochranné úložiště až 1,5 PB v jednom racku
 • Až 60 000 IOPS pro okamžitý přístup k 64 virtuálním počítačům
 • Podpora síťového připojení pro 25GbE a 100GbE
 • Ochrana dat před kybernetickými útoky
 • Architektura nezranitelnosti dat poskytující nejvyšší úroveň integrity a obnovitelnosti dat prostřednictvím komplexního ověřování, predikce chyb, nepřetržité detekce a opravy chyb
 • Špičkový výkon ve spojení s Backup software PowerProtect Data Manager a Data Protection Suite

 

Video

DataDomain - Komiks

Moderní, bezpečné, jednoduché, řešení ochrany vašich dat!

Dell PowerProtect Data Manager appliance

Získejte jistotu ochrany a dostupnosti svých dat, kdykoli je budete potřebovat

Organizace se potýkají s čím dál složitějším a náročnějším prostředím v důsledku kybernetických hrozeb, rozmanitosti cloudových aplikací a omezených zdrojů v kombinaci s neustále rostoucími objemy dat. Vzniká tak potřeba řešení, která jim umožní dosáhnout lepších výsledků s menším úsilím a nižšími náklady. Vzhledem k těmto rozšiřujícím se požadavkům a případům použití se řešení pro zálohování dat mění tak, aby poskytovala více než jen přístup k zálohám a možnostem obnovy. Musí využívat a chránit cloudové aplikace, umožňovat samoobslužné zálohování a obnovení a zvyšovat odolnost společnosti za účelem rychlého zotavení z kybernetických incidentů.
Společnost Dell Technologies vám umožňuje zjednodušit proces zavedení moderní ochrany dat, která bude tyto požadavky zcela splňovat.

 

Začněte svou cestu k moderní ochraně dat s řešením Dell PowerProtect Data Manager Appliance

Řešení PowerProtect Data Manager Appliance obsahuje nástroj PowerProtect Data Manager, jenž poskytuje ochranu dat nové generace v různých cloudových prostředích. Data Manager přináší cenné informace o chráněných místních i cloudových úlohách, aplikacích, souborových systémech a virtuálních počítačích. Navíc nabízí kompletní dohled a správu za účelem zajištění shody s předpisy.
Data Manager Appliance umožňuje kompletní zálohování, odstranění duplicit, replikaci, zotavení, okamžitý přístup a obnovení, vyhledávání a analýzu nebo snadnou integraci s řešeními VMware – navíc se vyznačuje připraveností na použití v cloudu se zotavením po havárii, dlouhodobým uchováváním dat v cloudu a podporou úloh v různých cloudových prostředích. Data Manager Appliance poskytuje všechny uvedené funkce bez jakýchkoli zbytečných složitostí.
Data Manager Appliance nabízí integrovanou platformu pro ochranu dat, která kombinuje ochranné úložiště se softwarem 
PowerProtect Data Manager a připraveností na použití v cloudu – to vše v rámci jednoho řešení. Data Manager Appliance přináší ucelené uživatelské prostředí a automatizuje vyhledávání a ochranu databází, virtuálních počítačů, souborových systémů a kontejnerů Kubernetes. Lze jej snadno nasadit, spravovat, upgradovat a rozšířit i po nasazení z 12 TB na 96 TB v krocích po 12 TB – prostřednictvím jednoho licenčního souboru.

Data Manager Appliance zajišťuje dostupnost všech vašich virtuálních počítačů v libovolném počtu bez přerušení provozu díky funkci Transparent Snapshots, která zjednodušuje zálohování bitových kopií virtuálních počítačů tak, aby byl dopad na virtuální počítače nebo prostředky virtuálních počítačů prakticky nulový. Tato inovace nejen zvyšuje výkon zálohování, snižuje náklady a zjednodušuje správu, ale současně také zmenšuje riziko ztráty dat.

Kromě toho nabízí rovněž účinné a nákladově efektivní nativní zotavení po havárii z cloudu (na Amazon AWS, Microsoft Azure a VMware Cloud na AWS) s kompletní orchestrací – převzetí služeb při selhání na 3  kliknutí a navrácení služeb po obnovení na 2 kliknutí.
Spravujte ochranu přímo prostřednictvím intuitivního rozhraní a zabezpečte data pomocí nejnovějších funkcí zajišťujících provozní a kybernetickou odolnost. 

 

Umožněte vlastníkům dat provádět samoobslužné operace zálohování a obnovení z jejich nativních aplikací s centrální správou a dohledem.
Mějte jistotu ochrany a dostupnosti svých dat díky zjednodušenému prostředí řešení PowerProtect Data Manager Appliance.

 

PowerProtect Data Manager Appliance

 • MAXIMÁLNÍ PROPUSTNOST1 - Až 14,0 TB/h
 • LOGICKÁ KAPACITA - 1,2Až 5,2 PB
 • S CLOUDOVŹM PROSTŘEDÍM - Až 15,6 PB
 • VYUŽITELNÁ KAPACITA - 12 až 96 TB
 • S CLOUDOVŹM PROSTŘEDÍM - Až 288 TB

 

1) Uvedené nejvyšší hodnoty představují maxima – skutečná kapacita a propustnost závisí na vytížení aplikací,  úrovni odstranění duplicit a dalších nastaveních. 

2) Logická kapacita vychází až z 55× odstranění duplicit. Skutečná kapacita a propustnost závisí na vytížení aplikací, úrovni odstranění duplicit a dalších nastaveních.

 

Moderní
•    Softwarově definovaná ochrana dat
•    Optimalizováno pro různá cloudová prostředí: rozšíření ochrany do cloudu s dlouhodobým uchováváním dat, zotavením po havárii z cloudu a nativní ochranou úloh v cloudu napříč různými veřejnými cloudy
•    Jedinečná ochrana VMware: zajištění dostupnosti všech vašich virtuálních počítačů v libovolném počtu bez přerušení provozu díky funkci Transparent Snapshots

Bezpečné
•    Možnosti zotavení z kybernetických útoků: zvýšení odolnosti společnosti za účelem rychlého zotavení z kybernetických incidentů
•    Zabezpečený přístup k omezeným funkcím: správa identit a přístupu (Identity and Access Management, IAM) s jedním přihlášením (místní 
uživatelé), přístup založený na rolích (Role Based Access, RBAC)
•    Řízení retenčních zámků: snížení rizika škodlivých změn uložených dat  

Jednoduché
•    Ucelené uživatelské prostředí: snazší správa, monitorování a vytváření reportů pro místní i cloudové prostředí
•    Autonomní provoz: automatické vyhledávání a ochrana databází, virtuálních počítačů, souborových systémů a kontejnerů Kubernetes
•    Rozšíření po nasazení: možnost rozšíření po nasazení z 12 TB na 96 TB
•    Samoobslužné ovládání: zálohování a obnovení přímo z nativních rozhraní

Kapacita a výkon
•    Až 288 TB (využitelná), 15,6 PB (logická) kapacita s cloudovým prostředím
•    Rychlejší obnovení díky využití většího počtu datových proudů

Podnikové aplikace
•    Kubernetes
•    Oracle, Microsoft SQL a Exchange, SAP 
HANA
•    Souborové systémy Windows, Linux a AIX

Nativní cloudové prostředí
•    Podpora veřejného, privátního nebo hybridního cloudu bez dalšího hardwaru

Nativní zotavení po havárii z cloudu
•    Kompletní orchestrace
•    Převzetí služeb při selhání na 3 kliknutí, navrácení služeb po obnovení  na 2 kliknutí1
•    Amazon Web Services, Microsoft Azure nebo Google Cloud

Různá cloudová prostředí
•    Ochrana a monitorování stavu nativních cloudových úloh v rámci různých veřejných cloudů

Energetická účinnost a efektivita úložišť Dell
•    Společnost Dell se u svého portfolia úložišť zavazuje s každou další generací úložišť zlepšovat jejich energetickou účinnost

 

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit a kontaktujte nás.

Chci s vámi spolupracovat

Kontaktujte nás