dns.cz

DM5500

Moderní, bezpečné, jednoduché, řešení ochrany vašich dat!

Detailní informace

Moderní, bezpečné, jednoduché, řešení ochrany vašich dat!

Dell PowerProtect Data Manager appliance

Získejte jistotu ochrany a dostupnosti svých dat, kdykoli je budete potřebovat

Organizace se potýkají s čím dál složitějším a náročnějším prostředím v důsledku kybernetických hrozeb, rozmanitosti cloudových aplikací a omezených zdrojů v kombinaci s neustále rostoucími objemy dat. Vzniká tak potřeba řešení, která jim umožní dosáhnout lepších výsledků s menším úsilím a nižšími náklady. Vzhledem k těmto rozšiřujícím se požadavkům a případům použití se řešení pro zálohování dat mění tak, aby poskytovala více než jen přístup k zálohám a možnostem obnovy. Musí využívat a chránit cloudové aplikace, umožňovat samoobslužné zálohování a obnovení a zvyšovat odolnost společnosti za účelem rychlého zotavení z kybernetických incidentů.
Společnost Dell Technologies vám umožňuje zjednodušit proces zavedení moderní ochrany dat, která bude tyto požadavky zcela splňovat.

 

Začněte svou cestu k moderní ochraně dat s řešením Dell PowerProtect Data Manager Appliance

Řešení PowerProtect Data Manager Appliance obsahuje nástroj PowerProtect Data Manager, jenž poskytuje ochranu dat nové generace v různých cloudových prostředích. Data Manager přináší cenné informace o chráněných místních i cloudových úlohách, aplikacích, souborových systémech a virtuálních počítačích. Navíc nabízí kompletní dohled a správu za účelem zajištění shody s předpisy.
Data Manager Appliance umožňuje kompletní zálohování, odstranění duplicit, replikaci, zotavení, okamžitý přístup a obnovení, vyhledávání a analýzu nebo snadnou integraci s řešeními VMware – navíc se vyznačuje připraveností na použití v cloudu se zotavením po havárii, dlouhodobým uchováváním dat v cloudu a podporou úloh v různých cloudových prostředích. Data Manager Appliance poskytuje všechny uvedené funkce bez jakýchkoli zbytečných složitostí.
Data Manager Appliance nabízí integrovanou platformu pro ochranu dat, která kombinuje ochranné úložiště se softwarem 
PowerProtect Data Manager a připraveností na použití v cloudu – to vše v rámci jednoho řešení. Data Manager Appliance přináší ucelené uživatelské prostředí a automatizuje vyhledávání a ochranu databází, virtuálních počítačů, souborových systémů a kontejnerů Kubernetes. Lze jej snadno nasadit, spravovat, upgradovat a rozšířit i po nasazení z 12 TB na 96 TB v krocích po 12 TB – prostřednictvím jednoho licenčního souboru.

Data Manager Appliance zajišťuje dostupnost všech vašich virtuálních počítačů v libovolném počtu bez přerušení provozu díky funkci Transparent Snapshots, která zjednodušuje zálohování bitových kopií virtuálních počítačů tak, aby byl dopad na virtuální počítače nebo prostředky virtuálních počítačů prakticky nulový. Tato inovace nejen zvyšuje výkon zálohování, snižuje náklady a zjednodušuje správu, ale současně také zmenšuje riziko ztráty dat.

Kromě toho nabízí rovněž účinné a nákladově efektivní nativní zotavení po havárii z cloudu (na Amazon AWS, Microsoft Azure a VMware Cloud na AWS) s kompletní orchestrací – převzetí služeb při selhání na 3  kliknutí a navrácení služeb po obnovení na 2 kliknutí.
Spravujte ochranu přímo prostřednictvím intuitivního rozhraní a zabezpečte data pomocí nejnovějších funkcí zajišťujících provozní a kybernetickou odolnost. 

 

Umožněte vlastníkům dat provádět samoobslužné operace zálohování a obnovení z jejich nativních aplikací s centrální správou a dohledem.
Mějte jistotu ochrany a dostupnosti svých dat díky zjednodušenému prostředí řešení PowerProtect Data Manager Appliance.

 

PowerProtect Data Manager Appliance

  • MAXIMÁLNÍ PROPUSTNOST1 - Až 14,0 TB/h
  • LOGICKÁ KAPACITA - 1,2Až 5,2 PB
  • S CLOUDOVŹM PROSTŘEDÍM - Až 15,6 PB
  • VYUŽITELNÁ KAPACITA - 12 až 96 TB
  • S CLOUDOVŹM PROSTŘEDÍM - Až 288 TB

 

1) Uvedené nejvyšší hodnoty představují maxima – skutečná kapacita a propustnost závisí na vytížení aplikací,  úrovni odstranění duplicit a dalších nastaveních. 

2) Logická kapacita vychází až z 55× odstranění duplicit. Skutečná kapacita a propustnost závisí na vytížení aplikací, úrovni odstranění duplicit a dalších nastaveních.

 

Moderní
•    Softwarově definovaná ochrana dat
•    Optimalizováno pro různá cloudová prostředí: rozšíření ochrany do cloudu s dlouhodobým uchováváním dat, zotavením po havárii z cloudu a nativní ochranou úloh v cloudu napříč různými veřejnými cloudy
•    Jedinečná ochrana VMware: zajištění dostupnosti všech vašich virtuálních počítačů v libovolném počtu bez přerušení provozu díky funkci Transparent Snapshots

Bezpečné
•    Možnosti zotavení z kybernetických útoků: zvýšení odolnosti společnosti za účelem rychlého zotavení z kybernetických incidentů
•    Zabezpečený přístup k omezeným funkcím: správa identit a přístupu (Identity and Access Management, IAM) s jedním přihlášením (místní 
uživatelé), přístup založený na rolích (Role Based Access, RBAC)
•    Řízení retenčních zámků: snížení rizika škodlivých změn uložených dat  

Jednoduché
•    Ucelené uživatelské prostředí: snazší správa, monitorování a vytváření reportů pro místní i cloudové prostředí
•    Autonomní provoz: automatické vyhledávání a ochrana databází, virtuálních počítačů, souborových systémů a kontejnerů Kubernetes
•    Rozšíření po nasazení: možnost rozšíření po nasazení z 12 TB na 96 TB
•    Samoobslužné ovládání: zálohování a obnovení přímo z nativních rozhraní

Kapacita a výkon
•    Až 288 TB (využitelná), 15,6 PB (logická) kapacita s cloudovým prostředím
•    Rychlejší obnovení díky využití většího počtu datových proudů

Podnikové aplikace
•    Kubernetes
•    Oracle, Microsoft SQL a Exchange, SAP 
HANA
•    Souborové systémy Windows, Linux a AIX

Nativní cloudové prostředí
•    Podpora veřejného, privátního nebo hybridního cloudu bez dalšího hardwaru

Nativní zotavení po havárii z cloudu
•    Kompletní orchestrace
•    Převzetí služeb při selhání na 3 kliknutí, navrácení služeb po obnovení  na 2 kliknutí1
•    Amazon Web Services, Microsoft Azure nebo Google Cloud

Různá cloudová prostředí
•    Ochrana a monitorování stavu nativních cloudových úloh v rámci různých veřejných cloudů

Energetická účinnost a efektivita úložišť Dell
•    Společnost Dell se u svého portfolia úložišť zavazuje s každou další generací úložišť zlepšovat jejich energetickou účinnost

 

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit a kontaktujte nás.